The Will of Your Heart - Self empowerment & Mindfull Presence

Please scroll down for English version

Deze workshop is bedoeld voor mensen die graag uit 'steeds herhalende' patronen willen stappen en voor professionals (coaches, therapeuten) die een meer lichaamsgerichte, psychodynamische dimensie en mindfulness in hun werk willen inbrengen. Waarom is het zo moeilijk om te veranderen zelfs als je dat graag wilt? Hoe kun je oude patronen die tegen je werken loslaten? Hoe kun je je relaties en communicatie met anderen verbeteren? Hoe kun je je doelen in je leven bereiken en de vormgever van je eigen leven worden en het leven creëren dat je écht voor jezelf wilt?

Je hebt al alle kwaliteiten in je die nodig zijn om een leven te leiden dat voldoening geeft en waarin je je ware potentieel leeft. Deze kwaliteiten kunnen zich niet helemaal ontvouwen als gevolg van levenservaringen in ons verleden en heden. In deze workshop vind je antwoorden op je vragen en praktische oplossingen. Word geïnspireerd in je persoonlijke en professionele leven. Transformeer negatieve gevoelens naar empathie en het maken van keuzes die je leven verrijken              

Ervaringen van deelnemers:  

Siegmar's mix van professionele competentie, krachtige interventies, zorgvuldigheid, persoonlijke dynamiek, humor en lichtheid is voor mij de meest invloedrijke bron geweest op hoe ik werk met individuen en groepen.  Joar Skjevdal Organisatie Consultant/Psycholoog, Oslo, Noorwegen

Met zachte hand en een groot hart leidt Siegmar Gerken je door oefeningen waardoor je je verdedigings-mechanismes bewust ervaart. Siegmar maakte duidelijk dat mijn huidige gedrag terug gaat naar mijn vroegkinderlijke ervaringen en hoe ik van daaruit –met zijn ondersteuning- processen van diepgaande verandering in gang kon zetten.  Teun Jan van den Berg, Jurist en Lichaamstherapeut in opleiding, Amsterdam

Siegmar Gerken is een van de meest bijzondere leraren op mijn pad. Ik heb afgelopen zomer een training bij Siegmar en zijn vrouw Cornelia gevolgd die diepe indruk op mij heeft gemaakt: 'the passion of living'. De training ging over in contact zijn met jezelf en van daaruit met de ander(en) en vanuit je hart en kracht leven. Ik werd me nog meer bewust van mijn patronen en heb een paar diep helende ervaringen gehad en kwam meer en meer in mijn levensstroom en heb daadwerkelijk een aantal belangrijke veranderingen doorgemaakt. Siegmar is een krachtige, liefdevolle trainer die met zijn helderziendheid rechtstreeks je volle potentieel ziet en je met humor en scherpte diep weet te raken.  Saskia Beugel - Oprichter Rishis

Meer over Siegmar Gerken 

Siegmar Gerken, PH.D., ECP, HP studeerde psychologie en antropologie. Hij is één van de pioniers op het gebied van de lichaams- en mindfulness-gerichte therapie. Siegmar is gastdocent aan de Santa Barbara Graduate Institute en Esalen Institute (V.S.) en geeft lichaamsgerichte therapie en mindfulness trainingen over de hele wereld. Hij werkte met de grondleggers van de lichaamsgerichte therapie (o.a Alexander Lowen) en was bijna twintig jaar een directe collega en co-teacher van John Pierrakos. Siegmar is de oprichter van het International Institute for Energy & Consciousness en ontwikkelde ervaringsgerichte programma’s in samenwerking met Zen Meesters, Native Americans en sjamanen. Hij deed bovendien wetenschappelijk onderzoek naar levensenergie in samenwerking met Prof. Popp (de ontdekker van biofotonen) in Duitsland. 

Facts & Data

Data 14 december 2013, 10:00-19:30 15 december 2013,  10:00-17:00 
Locatie:  Centrum de Roos, PC Hooftstraat 183 Amsterdam     
Tarief: 245 € Early Bird tot 7 december, 295  € (vanaf 7 december)
Kortingen: 30 procent voor studenten en deelnemers tussen 18 en 24 jaar, 10 procent voor stellen en echtparen. 

Aanmelden & informatie

Marie-Cécile Widdershoven (06-14804538) en  mc_widdershoven@hotmail.com . Aanmelding is definitief wanneer geldbedrag is overgemaakt op IBAN: NL83ABNA0625082974, Amsterdam tav MC Widdershoven, ovv ‘Workshop The Will of Your Heart, december 2013’. Voor meer informatie, bezoek zijn website: www.coreevolution.com

The Will of the Heart (english)

Integrative Body-Oriented and Mindfulness-Centered Therapy - Core Evolution (IBMT-CE) with Siegmar Gerken PhD, ECP, HP.  Get inspired in your personal and professional life, find clarity in your decision-making processes, transform negative feelings into empathy and supportive actions, celebrate your aliveness and loving capacity  

¥ Why is it hard to change – even if you want to?
¥ How can you let go of patterns that limit you?
¥ How can you improve your relationships and communication with others?
¥ How can you reach your goals and become a co-creator of your own life?                          

You already have the qualities needed to lead a life of fulfilment and self-realisation But these qualities cannot fully unfold due to past or present life events . In this workshop you can find the answers to your questions and practical solutions.

The patterns that led to protecting your qualities are hard to change by oneself. In this workshop we address these moments in an empowering and mindful way. Find out what holds you back from living your true self. Thousands of individuals and couples have experienced our work of transformation and integration over the years.

Core Evolution 

Core evolution will use the dynamic principles of the Energy and Consciousness Process, interactive group work, movement and mindfulness exercises, that you can apply directly in your life.  

More about Siegmar Gerken 

Siegmar Gerken, PH.D., ECP, HP (Psychotherapy) studied psychology, education and anthropology. He has pioneered body-oriented and mindfulness-centered therapy and Humanstic Psychology since 1971. Siegmar has been adjunct teaching faculty at the Santa Barbara Graduate Institute, JFK University and Esalen Institute, Big Sur (all USA). He conducts body-oriented therapy and mindfulness centered training worldwide. He worked with most of the Pioneers in Body-Oriented and Mindfulness Centered Therapy like A.Lowen, G. Boyesen, M. Brown, R. Kurtz, W. Büntig and has been a direct colleague and co-teacher with John Pierrakos for almost 20 years. He is the founder of the International Institute for Energy & Consciousness  with experiential programs teaching with Zen Masters ( Zoketsu, former Abbot of SF Zen Center; Roshi Zen Master Rei Ho Hatapla); Sufi Teachers (Dinesh; and Siegmar's work with Pir Vilayat Inayat Khan); Native American's and Mexican Shamans and  consciousness teachers in other fields. Siegmar performed scientific research on life energy in cooperation with Prof. Popp (the discoverer of Biophotons).  Siegmar works with individuals, groups, couples and professional trainings, organizational consulting, conflict resolution and personal healing.

Facts & Figures:

€ 245 (enrolment before December 7)
€ 295 (enrolment after December 7)
Business: € 490.
Location: de Roos, P. C. Hooftstraat 183 1071 BW, Amsterdam
Dates and times: Saturday, December 14 10:00-19:30 & Sunday December 15 10:00-17:00

Discounts: 30 percent for students and participants between 18-24 years, 10 percent for couples  

Subscribe

For more information on this workshop please visit Siegmar Gerken’s website: www.coreevolution.com or contact him by e-mail: info@coreevolution.com

Local contact and organizer: Marie-Cécile Widdershoven: mc_widdershoven@hotmail.com , feel free to call for more information:  +31-614804538. Com.  Your particpation is guaranteed when the workshopfee is transfered to IBAN: NL83ABNA0625082974, Amsterdam, name: MC Widdershoven stating: “Workshop The Will of Your Heart, December 2013”.

Wanneer je geinteresseerd bent in deze workshop en je weet niet of de Engelse taal wel comfortabel voor jou is, neem dan contact op met Marie-Cecile Widdershoven


« terug

Rishis nieuwsbrief

voornaam *
achternaam *
email *
Captcha
Type tekens over in het vakje eronder *

Volg Rishis op:

Copyright 2006 - 2011 Rishis, club for free souls. Webdesign by: Granville