Transformatie van de Ziel

Toegevoegd door Saskia Beugel op 25-12-2009 om 01:21

Ik werd opnieuw geboren toen mijn ziel en mijn lichaam elkaar liefkregen en een huwelijk aangingen. Kahlil Gibran. Het werk en de website van Lars Faber (http://www.degewijdereis.nl/thuispagina-ayahuasca-transformatie-op-zielsniveau/) gaan over het geheime huwelijk, waar Kahlil Gibran zo treffend over schreef. Opnieuw geboren worden, je lichaam als tempel van de ziel in ere herstellen, de essentie van je ziel ontdekken en in je leven verwelkomen. Dat is ons eigen pad, en dat is het pad waarin wij anderen met liefde begeleiden.

Wij gaan ervan uit dat ieder mens met een unieke essentie geboren wordt, die maar een doel heeft: om tot volle wasdom te komen. Zoals alles in ons universum in het teken van tot volle wasdom komen staat. Door vervelende of traumatische ervaringen in de jeugd en op latere leeftijd kan het gevoel van de eigen essentie vervagen of zelfs verdwijnen, omdat de persoonlijkheid alleen nog in het teken van overleving komt te staan.
 

Eindelijk thuiskomen

Transformatie gaat over het leren kennen van de hele persoonlijkheid, en deze opnieuw leren zien in het teken van essentie: onze onvervreemdbare, unieke kern. Wij begeleiden mensen met persoonlijke ondersteuning, workshops, boeken, rituelen en ceremonie in dit prachtige proces, dat door velen wordt omschreven als: eindelijk thuiskomen.
 

Op dat pad hopen we je te mogen ontmoeten en inspireren. Wetende dat jouw pad, jouw unieke levenspad is, waar alleen jij de weg weet. Zoals ons pad uniek voor ons leven is. ‘Ont-moeten’ gaat dan ook over een treffen op zielsniveau: over contact maken met wie je in wezen bent.
 

Het pad van de ziel is niet voor iedereen weggelegd, getuige ons huidig wereldbeeld. Veel mensen zijn zo vervreemd van hun eigen essentie, dat ze zich vast moeten grijpen aan wat de wereld denkt dat ze zijn. Door opvoeding en onderwijs, door sociale en economische druk in een mal geperst. Maar voor velen gaat die mal op den duur beknellend worden. De ziel roert zich. Er kunnen allerlei psychische klachten en angsten ontstaan, en lichamelijke symptomen. Wie deze tekens verstaat kan ze ten goede aanwenden om het pad van transformatie op te gaan. Op dat pad stellen wij ons beschikbaar als gids van de ziel. Om de gehavende ziel te bevrijden en vrije zee te geven. Schepen liggen wellicht veilig in de haven, maar zijn gemaakt om te varen. Zo ook de ziel.
 

Als gidsen van de ziel zijn wij bekend met de gevaren die lonken als we moedwillig de bevrijding van de ziel willen inzetten. Wij spreken vaak over de bevroren vlakten van de ziel, die alleen met liefde verwarmd en ontdooid kunnen worden. Ontdooien gaat vaak met pijn gepaard. Denk maar aan een winterse dag waarbij je vingers ijskoud werden. Als je ze dan onder de warme kraan houdt, kan dat eerst flink pijnlijk zijn. Waarna er weer leven in terugkomt.  Kahlil Gibran heeft dit proces schitterend beschreven:

‘Je pijn is het breken van de schaal die jouw inzicht omsluit. Zoals de steen van de vrucht breken moet, opdat haar hart in de zon moge staan, zo moet jij pijn kennen. En zo je in je hart de verwondering levendig kon houden om de wonderen in je dagelijks leven, zou je pijn je niet minder wonderlijk voorkomen dan je vreugde; en je zou de seizoenen van je hart aanvaarden, zoals je steeds de seizoenen hebt aanvaard die over je velden gaan. En je zou met gelijkmoedigheid de winter van je verdriet gadeslaan. Veel van je pijn heb je zelf gekozen. Zij is de bittere drank, waarmee de heelmeester je zieke zelf geneest. Heb dus vertrouwen in de heelmeester en drink zijn geneesmiddel in stilte en rust: want zijn hand, al is zij zwaar en hard, wordt geleid door de tere hand van de Ongeziene. En de beker die hij brengt, ook al brandt hij je lippen, is gevormd uit de klei die de pottenbakker bevochtigd heeft met zijn eigen heilige tranen.’   Poortwachters van de ziel


De ijsvlakten van de ziel worden vaak door diezelfde krachten bewaakt en beschermd, die ons in onze vroege jeugd hielpen overleven. Deze Poortwachters van de Ziel, zoals Lars hen in zijn nieuwe boek de Heldenreis noemt, wachten op de komst van iemand die zich ontfermt over de gekwetste essentie. Tot die tijd blijven zij bewaken en beschermen, precies waarvoor zij in ons leven zijn gekomen.

Enig idee waarom veel hedendaagse therapeutische en psychologische interventies nauwelijks effect hebben? De meeste hulpverleners hebben vaak geen idee van het bestaan van de Poortwachters van de ziel. De gangbare literatuur spreekt over 'beschermings-, verdedigings-, of afweermechanismen'. Maar wie verdedigt er? En wat wordt er verdedigd?

Poortwachters beschermen al sinds mensenheugenis de kwetsbare essentie van de ziel. Plato beschreef al de daemon, de beschermengel aan de zijde van een pasgeboren kind. De daemon helpt het kind haar essentie verwezenlijken, en tot wasdom komen. Boeddha had de slangenkoning Muchalinda aan zijn zijde. In de christelijke mystiek kennen we de archonten. In de griekse mythologie kennen we de bootsman Charon en de hellehond Cerberus, die de Poort naar de Hades, de onderwereld, bewaken.


Deze oerkrachten bewaken onze eigen kwetsbare essentie in wat Lars noemt: 'de kerkers van de ziel.’  Het betaamt ons om deze krachtige beschermers van de ziel met respect te benaderen en hen te leren kennen; zij zijn het tenslotte geweest die ons hebben behoed om nog verder gekwetst te worden.

De eerste stap in onze transformatieprocessen is dan ook om deze oerbeschermers te leren kennen en vaardigheden te ontwikkelen om de gekwetste essentie zélf onder je hoede te nemen.


De valse Regent en de oude Koning(in)


Wanneer we vroeg in onze jeugd onze essentie tot diep in de kerkers van de ziel terug hebben moeten trekken, blijft er alleen nog ons valse zelf over, de aan de wereld aangepaste versie van onszelf.   Robert Bly hierover: ‘De ontkende verworpen delen van onze ziel – woede of depressiviteit, jaloezie of wrevel, intellectualiteit of sensualiteit, atletische of artistieke aanleg – werden naar het duister verbannen. Zo werd de ene punt na de andere uit de ronde taart, die ons geboorterecht is, gesneden en bleef de dunne, aanvaardbare façade over waarmee wij de wereld tegemoet treden.’

Hal en Sidra Stone, de grondleggers van de psychologie der zelven, zeggen hierover: ‘…Het Ego heeft zijn uitvoerende macht uit handen gegeven aan een combinatie van verschillende subpersoonlijkheden. Op die manier is dat wat als het Ego naar voren treedt, misschien wel een combinatie van Beschermer/ Beheerser, Drammer, Behager, Perfectionist en innerlijke Criticus (…) Daarom zeggen wij dat het Ego zich identificeert met deze patronen.’ 

Het Ego kunnen we hierbij beschouwen als de Koning(in), dat deel van ons bewustzijn dat keuzes maakt. Vaak echter zijn we ons niet eens bewust dát we keuzes maken, omdat we volledig op de automatische piloot leven. In de film The Lord of the Rings kennen we Koning Theoden, die door de valse Regent Grima Wormtongue vergiftigd wordt met de woorden van de slechte tovenaar Saruman. Koning Theoden kennen we vanuit de vikingmythologie als Koning Hrotghar.  

Het thema is universeel: de bezweringen en vervloekingen uit onze jeugd houden ons betoverd en ontnemen ons onze kracht en vitaliteit. Doordat we geloven dat we diep van binnen waardeloos, niet mooi of goed genoeg, dom of stom zijn, blijven we in de ban van wat mytholoog Joseph Campbell 'kinderkamerdemonen noemt'. Het put ons uit. 


In Grima herkennen we de innerlijke Criticus, die ons kan bestoken met denigrerende dialogen en ons gevoel van vitaliteit totaal kan ondermijnen. Totdat we net als Koning Theoden volledig uitgeput zijn geraakt.

Eckhart Tolle over de Criticus: 'Veel mensen leven met een folteraar in hun hoofd, die hen voortdurend aanvalt en straft en hen van hun levensenergie berooft. Hij is de oorzaak van onzegbaar leed en ongeluk, maar ook van ziekte.’

De valse Regent blijft aan de macht, zolang de rechtmatige koning(in) niet tot leven komt en de troon opeist. Veel mensen proberen met kracht de valse Regent weg te krijgen, en zijn vaak jaren in therapie om de Criticus klein te krijgen. Meestal zonder succes, want de Criticus 'therapiet' gewoon mee, en wordt nog veel krachtiger! Alleen de rechtmatige Koning(in) kan de Criticus transformeren in een wijze Raadsman of vrouw.

De rechtmatige Koning(in)


In zijn nieuwe boek De Heldenreis (verwacht febr. 2008) noemt Lars dit proces: het opstaan van de rechtmatig Koning(in). Alleen deze Koning(in) kan de troon opeisen, zoals alleen Arthur het magische zwaard Excalibur uit de rots kon trekken en Koning werd over Camelot.

Kwaliteiten van de Koning(in) zijn onder andere: respect, liefdevolle vriendelijkheid, moed en zegenen. Alléén met deze kwaliteiten kom je voorbij de Poortwachters van de ziel. Alleen de rechtmatige Koning(in) kan de Poortwachter recruteren en transformeren tot persoonlijke lijfwacht, tot het archetype van de Krijger met hart en ziel.

Alleen de Koning(in) kan de Poortwachter vragen een stapje opzij te doen, zodat zij met liefdevolle vriendelijkheid en warmte de ijsvlakten van de ziel kan ontdooien. Zij kan de gekwetste essentie zegenen en tot leven wekken, en met liefde en geduld ondersteunen om tot volle wasdom uit te groeien.

Het geheim van transformatie op zielsniveau is, dat als onze essentie ontdooit en heelt, de Criticus vanzelf zijn ijzeren wurggreep verliest.

De oude vervloekingen die ooit over de kinderziel zijn uitgesproken en die ontaard zijn in een negatief geloofssysteem, noemt Lars in de Heldenreis: 'De doorns in de ziel.' De Criticus maakt gebruik van deze doorns, door jezelf voortdurend op je tekortkomingen te wijzen en het Innerlijk Kind bovendien doodsbang te maken. In wezen beschermt de Criticus je hiermee. Vechten tegen deze beschermer heeft dus geen zin, omdat je dan met jezelf vecht en jezelf verwondt. Alleen de Koning(in) kan de Criticus met liefde omarmen en daarmee transformeren in een Raadsman of vrouw.


Fantasie of echt?


De archetypes die genoemd zijn, zijn niet alleen verzinsels uit fantasy en mythe: zij zijn levensecht. Hoe zou het anders kunnen zijn dat duizenden schrijvers er in geschiedenis van de mensheid over geschreven hebben? De krachten die zijn genoemd, bestaan in het collectief onderbewustzijn, in de psyche en de soma (lichaam). Pas wanneer wij de krachten van innerlijk Kind (essentie, ware zelf), Poortwachter van de ziel en rechtmatig Koning(in) gaan leren kennen, kunnen zij gaan transformeren en tot volle wasdom komen. Tot dat moment blijven zij sluimerende krachten, die ons vaak eerder tot last zijn dan dat zij ons dienen.   De genoemde archetypes en bijbehorende krachten hebben hun residentie in onze geest en lichaam: 

  • Innerlijk Kind - De energiecentra van keel tm onderbuik 
  • Poortwachters - De energiecentra van keel tm onderbuik
  • Rechtmatige Koning(in)- het hartgebied/ hoofd
  • Valse Regent - Hoofd/ denken
  • Innerlijke Criticus - Overal, in zowel denken als voelen.

Waar transformatie op zielsniveau dan ook over gaat, is om het geheime huwelijk tussen lichaam en geest tot stand te brengen. Dit gaat ver voorbij het denken, en gaat om voelen en gewaarzijn. Kwaliteiten die de meesten van ons helaas niet geleerd hebben, of al vroeg verleerd. Kwaliteiten waar de meeste westerse mensen van afgesneden zijn, en 'gedwongen' zijn een armoedige leven in hun hoofd te leiden. Het hoofd heeft echter een troef in handen, die essentieel is in transformatie op zielsniveau. Laten we deze troef eens nader bekijken.

De vlucht van het magisch Kind


Onze essentie, ook wel ware zelf of innerlijk Kind genoemd, heeft haar zetel in ons lichaam, met als diepst gelegen gebied het energiecentrum van de buik. Het is het aardse deel van de ziel.   Wanneer een kindje liefdevol ter wereld wordt gebracht en met veel geduld, liefde en warmte wordt grootgebracht, ontwikkelt het buikgebied zich tot een krachtige bron van leven.

De harde realiteit voor velen van ons is echter; velen van ons werden nauwelijks welkom geheten. Felle lichten, een tik op de billen, urenlang huilen van het verdriet van niet in onze behoeften worden gezien en andere voor de tere ziel kwalijke zaken, zijn meestal eerder regel dan uitzondering. Om nog maar niet te spreken van verwaarlozing, seksueel misbruik en geweld.   Deze diepe traumatiserende ervaringen zijn de reden dat de Poortwachter van de ziel de kwetsbare essentie achter slot en grendel zet, in de kerkers van de ziel. Veilig, maar afgesloten van liefde en warmte.   Het hemelse aspect van de ziel, het magisch Kind, krijgt daardoor geen kans om in te dalen.

Het magisch Kind is verbonden met de hoger gelegen energiecentra van derde oog tot en met kruin. Wanneer er sprake is van traumatische gebeurtenissen (wat de geboorte op zich vaak al is), vlucht het magisch Kind via de haar bekende route: in hogere sferen. Psychologen noemen dit fenomeen koud dissociatie. Alle zoogdieren kunnen dissocieren, om de pijn van traumatische gebeurtenissen niet te hoeven voelen. Maar wanneer trauma niet wordt geheeld, wanneer er geen betenisvolle begeleiders met Koningskwaliteiten zijn om het innerlijk Kind te helen, blijft het magisch Kind weg. Dit voelt aan als doelloos dolen, zonder hogere geleiding.   Pas wanneer de rechtmatige Koning(in) de troon opeist en de Poortwachter van de ziel

én de Criticus recruteert, wanneer zij de ijsvlakten van de ziel met warmte en liefde ontdooit en het innerlijk Kind wordt geheeld, kan het magisch Kind wederkeren, en één worden met het innerlijk Kind.

Dit is het geheime huwelijk waar mystici aller tijden over spreken, de verbinding van Hemel en Aarde. Van het eeuwige met het tijdelijke. Het gevende en het ontvangende. Wanneer innerlijk Kind en magisch Kind samensmelten in het hart, komt de ervaring van geluk en vrede, door mystici ook wel geduid als de Geliefde. 

 

De Magiër


Het magisch Kind kan door de Koning(in) worden aangeroepen en uitgroeien tot de Magiër. De Magiër weet zijn weg in andere bewustzijnsstaten en kan ons verbinden met het universum. De Magiër kan ons helpen te transformeren op zielsniveau.

Carl Jung stelde al terecht: ‘Heling komt slechts voort uit datgene wat de patiënt voorbij zichzelf, en voorbij zijn verwikkelingen met het ego leidt.’

Het magisch Kind, en haar volledig ontwikkelde potentie die tot uitdrukking komt in de Magiër, kan ons voorbij de verwikkelingen van het ego, voorbij de valse Regent brengen.

Het betreden van andere bewustzijnstaten is kinderspel, in de goede betekenis van het woord. Of zoals Milton Erickson ons leerde: 'Kinderen zijn heel onwetend, dus hebben zij meer dan genoeg ‘speelruimte’ om dingen te veranderen. In een trance staan miljarden hersencellen je ten dienste, die je gewoonlijk niet gebruikt.’

Wanneer we gaan leren om andere bewustzijnsstaten te verkennen, nodigen we het magisch Kind uit om deel van ons leven uit te maken. Wanneer het ervaren wordt, kan het uitgroeien tot een krachtige en machtige Magiër, die op haar beurt weer de oude Koning(in) tot leven kan wekken en helen. Zoals Gandalf (in wie wij gemakkelijk de Magiër Merlijn kunnen herkennen) koning Theoden tot leven kon wekken.

Transformatie op zielsniveau betekent dus dat álle delen van de ziel tot volle wasdom komen, en elkaar daardoor gaan versterken.

De ontbrekende schakel


We hebben tot nu toe het hof van de psyche en soma besproken, en gekeken hoe de verschillende archetypes ontwikkeld kunnen worden om een gezond koninkrijk te stichten. Zijn we daarmee compleet? Natuurlijk niet! Er zijn honderden archetypes die ons hof kunnen bevolken. Op de valreep willen wij nog een laatste personage introduceren, zonder wie ons hof maar een saaie bedoening blijft.

Heb je ooit door kinderogen wel eens een kijkje genomen in sommige religieuze of spirituele gemeenschappen? Is het je nooit opgevallen dat die arme mensen allemaal zo grauw en serieus zijn, zo macrobiotisch verantwoord en quasi verlicht? Of zo streng in de leer en kleurloos? Dat komt omdat ze de potentie van één van de belangrijkste spelers in hun archetypisch voetbalteam links laten liggen. De potentie van de Hofnar.
 

Wat is een Koning(in) zonder Hofnar? Zonder Hofnar vervalt ieder rijk in absoluut dodelijke ernst. De Hofnar is de enige die de valse Regent publiekelijk kan trotseren. Zowel in onze psyche en soma, als in het echt. Hofnarren van onze tijd heten conferentiers en standup comedians. Zij zijn de enigen die de zielige jongetjes en meisjes die onze regering bevolken op de hak kunnen nemen. Het volk bezwijkt bijkans onder de ernst van deze beste jongetjes en meisjes, die vroeger al slijmend en trappend de beste van de klas wilde worden, en ondervonden dat deze strategie ze het meeste voordeel opleverde in de klas. Leugenachtigheid en klikken hebben hen macht gegeven, een strategie die ze gewoon voortzetten op de hoogste posten van macht. Posten waar rechtmatige Koningen en Koninginnen zouden moeten zitten, worden nu bevolkt door overijverige kindertjes, die vooral goed zijn in wat ze in hun leven het meeste persoonlijk voordeel heeft opgeleverd: denken en manipuleren.
 

De Hofnar doorziet hun spel en is immuun voor hun dodelijke ernst. In mythes en sprookjes is hij al diegene die lachend tegen de grootste Tiran kan zeggen dat zijn dood op hand is, of dat zijn vrouw hem ontrouw is. Humor is zijn enige wapen, en daarmee is hij ontwapenend. De Hofnar gebruikt namelijk geen humor vanuit macht (heb je wel eens de armetierige poging van een politicus of directeur gadegeslagen die een grap wil maken? Onmogelijk bijna, want macht doet slechts de lippen krullen van onderdanigen met belang. Het zogenaamde ‘meelachen’). Baas naar de mond praten, lachen om zijn grapjes en ondertussen meedelijden hebben met de baas die er weer in trapt. Arme baas, arme valse Regent. Bezeten door zijn eigen machtsspel.

Wanneer we de Nar in ons leven verwelkomen, krijgt het leven weer glans en kleur. Zeker in transformatieprocessen kunnen we zijn ongebreidelde optimisme, levenslust en gekkigheid goed gebruiken, anders kan het allemaal wel eens loodzwaar worden. De Nar heeft daar geen boodschap aan. Die zegt gewoon wat hem voor de mond komt. Samen met het speelse innerlijk Kind kan hij voor flink wat opschudding zorgen in ieder('s) Koninkrijk!

Ayahuasca - De Magische drank


In bijna ieder heldenverhaal of sprookje is er wel sprake van een magische drank die de Held ter beschikking staat en die hem of haar buitengewone vermogens schenkt. Een drank die de Held krachtig maakt, onzichtbaar, helderziend, of waar hij of zij mee in de tijd voor- of achteruit kan reizen. Mijn hele leven heb ik gedroomd van het bestaan van zo’n drank, net als veel kindertjes, denk ik. Een paar jaar geleden kwam ik per toeval achter het bestaan van de drank die sjamanen ayahuasca noemen. Een drank die álle potentie in zich heeft die de sprookjesboeken noemen, en méér. Het is een drank die in staat is je gebroken hart te helen, en om je inzicht te geven in je eigen ziel. Die je in staat stelt diep naar de bodem van je ziel te duiken, naar je eigen essentie.

‘Op de bodem van je ziel, ligt de ziel van de mensheid zelf, maar dit is een goddelijke, transcedente ziel, die je uit gevangenschap naar de vrijheid leidt, van betovering naar ontwaken, van tijd naar eeuwigheid, van dood naar onsterfelijkheid’. (Ken Wilber) 

De Heldenreis


In ieder van ons bevindt zich een
onbeperkte bron van wijsheid, kracht en liefde.

  Het is ons levensdoel om deze
bron van leven aan te boren en
door ons wezen te laten stromen. 

Soms is de bron bevroren en worden
haar schatten bewaakt door 
donkere krachten. 

Zonder het juiste wachtwoord,
onvoorwaardelijke liefde,
kom je niet voorbij deze
Poortwachters. 

Win de schatbewaarders voor je
en wordt bondgenoten.
Hervindt je magisch Kind en
nodig het uit je te helpen. 

Duik diep het donker in
met de Poortwachters aan je zijde.
Laat de duisternis het heiligdom zijn
dat je bevroren ziel ontdooit. 

Moge de rechtmatige Koning of
Koningin tot leven komen om
zijn of haar roeping te vervullen
en af te dalen in de kerkers
van de ziel; om er te  bevrijden
wat bevrijd dient te worden. 

Moge het eeuwige licht
iedere stap van jouw
Heldenreis  met
liefdevolle vriendelijkheid 
verlichten.

~ Lars Faber ~

« terug

Blogger

Saskia Beugel

Zie www.saskiabeugel.com Mindfulness Trainer (MBSR/MBCT), yogadocent en Oprichter Rishis afgestudeerd a... meer »

Rishis nieuwsbrief

voornaam *
achternaam *
email *
Captcha
Type tekens over in het vakje eronder *

Volg Rishis op:

Copyright 2006 - 2011 Rishis, club for free souls. Webdesign by: Granville